Kontakt    Impressum  
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
 

W Niemczech obowiązek używania plakietek środowiskowych (ekologicznych) w strefach ochrony środowiska dotyczy także cudzoziemców!
Przed wjazdem do Niemiec warto kupić plakietkę !

W Niemczech obowiązek używania plakietek środowiskowych (ekologicznych) w strefach ochrony środowiska dotyczy także cudzoziemców!
Przed wjazdem do Niemiec warto kupić plakietkę !

Już od 01.03.2007 niemieckie miasta i gminy mogą wprowadzać zakazy ruchu w strefach ochrony środowiska. Warunkiem jest, że dane miasto lub gmina wyznaczą taki teren jako strefę ochrony środowiska.

Tereny szczególnie zagrożone pyłem muszą być oznaczone znakiem 270.1 jako strefy ochrony środowiska (niem.: Umweltzone). Znak dodatkowy będzie informować, które pojazdy (z jakimi kolorami plakietek) mogą wjeżdżać do danej strefy. Koniec strefy ochrony środowiska oznaczony będzie znakiem 270.2.

Znak 270.1
Znak dodatkowy do 270.1
Znak 270.2

Kierowcy pojazdów bez plakietki ekologicznej nie mogą przekraczać stref ochrony środowiska. Jeżeli jednak zdecydują się wjechać w tę strefę, grozi im mandat w wys. 80,00 €, gdy teoretycznie dany pojazd  mógłby przekraczać  daną strefę z racji spełniania wymaganej normy czystości spalin. Regulacja ta dotyczy także zmotoryzowanych turystów i osób przebywających w podróży służbowej, poruszających się samochodem osobowym, ciężarowym lub autobusem na terenie Niemiec, gdzie wprowadzono strefy ochrony środowiska. Z tego względu zaleca się wszystkim kierowcom, którzy po 01.01.2008 zamierzają przekraczać  coraz to liczniejsze strefy ochrony środowiska, zasięgnięcie informacji na temat plakietek środowiskowych/ekologicznych i ich odpowiednio wczesny zakup.

Strefy ochrony środowiska w Niemczech (mapa)


The Blue Badge is coming! Environment Minister Special Conference decided the introduction in Germany!

At a special conference of Environment Ministers on 04.07.2016 the introduction of the Blue Badge was decided!
The Euro 6 badge or nitrogen oxide badge, should be introduced as soon as possible, at the latest in 2017. The corresponding necessary regulation which comes into force later this year, is almost complete.


The Special Conference of Environment Ministers decided on 07 April 2016 that the Blue Badge (nitrogen oxide badge) is to be introduced. For this to happen it is decided that smaller environmental zones are to be created in existing environmental zones in which only allowed vehicles to enter that bear the Blue Badge, according to the ideas of the Minister. Who then already has a blue badge, is no longer required to wear the Green Badge (Green Energy label).
Environment Secretary Flasbarth has spoken on the evening of 04/07/2016 after the Special Conference of Environment Ministers of the federal states, since the subject nitrogen oxides becomes pressing in the wake of the VW scandal. In his opinion, almost all the necessary preparations for the introduction of the badge and the special environmental zones are as good as finished. The early implementation is good to go. An introduction yet in 2016 is like.

This looks according to the opinion of Green-Zones.eu like an introduction by the end of 2016!
Special focus is on the city's of Berlin, Köln, Aachen, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Stuttgart, München and Darmstadt. The senat of Berlin has adopted the proposal but the starting date is not known yet.The city's of Munich, Darmstadt and Wiesbaden will probably implement the new measures as soon they can enforce them.

Affected are all diesel vehicle owners be the way that do not meet the exhaust gas standard Euro 6 (NOx max. 80 mg / km). This would impact more than 13 million diesel vehicles. Only about 500,000 vehicles currently meet the Euro 6 norm requirements and they would consequently receive the blue badge instantly. These are mainly (but not all!) of the vehicles that are newly registered in 2015. Gasoline vehicles meet in almost every case, the Euro 6 standard.

Of course, the Blue Badge will be on sale here in our shop end of 2016. We will inform you in time! Actual informations in German and English here.


German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

       Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


O nas

GEMB mbH z siedzibą w Berlinie:Niemcy jest spółką holdingową dla Green Zones, Emissionshändler.com i Climate Company. Wszystkie obszary informacyjne, doradztwa jak i spółka handlowa są czynne w temacie klimatu i środowiska. GEMB mbH jest spółką zarządzającą emisjami i doradzającą w tym temacie, z naniesionym numerem HRB 101917 w registrze handlowym sądu w Berlinie Charlottenburg/Niemcy.

Green Zones:
Green Zones ze swoimi portalami www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at i www.ecosticker.dk informuje w tematyce pyłku cząstek stałych, emisji, środowiska a co się z tym wiąże, stale wzrastającymi ograniczeniami ruchu w europejskich Państwach przez wprowadzanie tzw. stref ekologicznych. Ponieważ w każdym z Państw europejskich te informacje nie są udzielane centralnie a z naszego punktu widzenia nie są one proponowane w sposób wystarczający, udzielamy  nieodpłatnie informacji na naszym portalu w tym kierunku. Nasze wysiłki i koszty personalne jak również dalekosięgające koszty utrzymujące 35 różnych obcojęzycznych stron internetowych, pokrywamy poprzez wystawianie plakietek ekologicznych  dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. W danym momencie są to niemiecka plakietka ekologiczna, austriacka naklejka i duński Ecosticker (każdy wewnątrzkrajowy i zagraniczny pojazd w tych krajach potrzebuje tych plakietek w wyznaczonych dla nich obszarach). Dalsze nacjonalne plakietki dotrą do już istniejących w następnych latach.

Emissionshändler.com:

Emissionshändler.com ze swoimi portalami internetowymi www.emissionshaendler.com, www.handel-emisjami.pl, i www.handel-energia.pl bierze udział w obowiązkowym handlu emisjami i na rynku biomasy w Polsce, Niemczech i Austrii. Emissionshändler.com handluje od grudnia 2005 prawami CO2/prawami do emisji (zakup, sprzedaż, wymiana) dla przedsiębiorstw na różnych giełdach energii w Europie i w handlu bilateralnym.

Climate Company:

Climate Company ze swoim portalem internetowym www.climate-company.com zakupuje i kompensuje prawa CO2 dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, którzy nie są objęci obowiązkowym handlem emisjami. Climate Company informuje w tematyce zmiany klimatycznej, ochrony klimatu i wolnej od CO2 (skompensowanej) jazdy samochodem. Climate Company oferuje dodatkowo na swoim portalu osobom prywatnym zakup prezentów klimatycznych i tzw. neutralności klimatycznej. W ten sposób każda osoba dobrowolnie może brać udział w europejskim handlu prawami emisji lub angażować się w projekty ochrony środowiska – w każdym z tych przypadków może uczynić coć dla naszego klimatu i dla przyszłości.

Dalsze strony Green Zones: