Kontakt    Impressum  
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
 

W Niemczech obowiązek używania plakietek środowiskowych (ekologicznych) w strefach ochrony środowiska dotyczy także cudzoziemców!
Przed wjazdem do Niemiec warto kupić plakietkę !

W Niemczech obowiązek używania plakietek środowiskowych (ekologicznych) w strefach ochrony środowiska dotyczy także cudzoziemców!
Przed wjazdem do Niemiec warto kupić plakietkę !

Już od 01.03.2007 niemieckie miasta i gminy mogą wprowadzać zakazy ruchu w strefach ochrony środowiska. Warunkiem jest, że dane miasto lub gmina wyznaczą taki teren jako strefę ochrony środowiska.

Tereny szczególnie zagrożone pyłem muszą być oznaczone znakiem 270.1 jako strefy ochrony środowiska (niem.: Umweltzone). Znak dodatkowy będzie informować, które pojazdy (z jakimi kolorami plakietek) mogą wjeżdżać do danej strefy. Koniec strefy ochrony środowiska oznaczony będzie znakiem 270.2.

Znak 270.1
Znak dodatkowy do 270.1
Znak 270.2

Kierowcy pojazdów bez plakietki ekologicznej nie mogą przekraczać stref ochrony środowiska. Jeżeli jednak zdecydują się wjechać w tę strefę, grozi im mandat w wys. 80,00 €, gdy teoretycznie dany pojazd  mógłby przekraczać  daną strefę z racji spełniania wymaganej normy czystości spalin. Regulacja ta dotyczy także zmotoryzowanych turystów i osób przebywających w podróży służbowej, poruszających się samochodem osobowym, ciężarowym lub autobusem na terenie Niemiec, gdzie wprowadzono strefy ochrony środowiska. Z tego względu zaleca się wszystkim kierowcom, którzy po 01.01.2008 zamierzają przekraczać  coraz to liczniejsze strefy ochrony środowiska, zasięgnięcie informacji na temat plakietek środowiskowych/ekologicznych i ich odpowiednio wczesny zakup.

Strefy ochrony środowiska w Niemczech (mapa)German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

       Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


O nas

GEMB mbH z siedzibą w Berlinie:Niemcy jest spółką holdingową dla Green Zones, Emissionshändler.com i Climate Company. Wszystkie obszary informacyjne, doradztwa jak i spółka handlowa są czynne w temacie klimatu i środowiska. GEMB mbH jest spółką zarządzającą emisjami i doradzającą w tym temacie, z naniesionym numerem HRB 101917 w registrze handlowym sądu w Berlinie Charlottenburg/Niemcy.

Green Zones:
Green Zones ze swoimi portalami www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at i www.ecosticker.dk informuje w tematyce pyłku cząstek stałych, emisji, środowiska a co się z tym wiąże, stale wzrastającymi ograniczeniami ruchu w europejskich Państwach przez wprowadzanie tzw. stref ekologicznych. Ponieważ w każdym z Państw europejskich te informacje nie są udzielane centralnie a z naszego punktu widzenia nie są one proponowane w sposób wystarczający, udzielamy  nieodpłatnie informacji na naszym portalu w tym kierunku. Nasze wysiłki i koszty personalne jak również dalekosięgające koszty utrzymujące 35 różnych obcojęzycznych stron internetowych, pokrywamy poprzez wystawianie plakietek ekologicznych  dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. W danym momencie są to niemiecka plakietka ekologiczna, austriacka naklejka i duński Ecosticker (każdy wewnątrzkrajowy i zagraniczny pojazd w tych krajach potrzebuje tych plakietek w wyznaczonych dla nich obszarach). Dalsze nacjonalne plakietki dotrą do już istniejących w następnych latach.

Emissionshändler.com:

Emissionshändler.com ze swoimi portalami internetowymi www.emissionshaendler.com, www.handel-emisjami.pl, i www.handel-energia.pl bierze udział w obowiązkowym handlu emisjami i na rynku biomasy w Polsce, Niemczech i Austrii. Emissionshändler.com handluje od grudnia 2005 prawami CO2/prawami do emisji (zakup, sprzedaż, wymiana) dla przedsiębiorstw na różnych giełdach energii w Europie i w handlu bilateralnym.

Climate Company:

Climate Company ze swoim portalem internetowym www.climate-company.com zakupuje i kompensuje prawa CO2 dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, którzy nie są objęci obowiązkowym handlem emisjami. Climate Company informuje w tematyce zmiany klimatycznej, ochrony klimatu i wolnej od CO2 (skompensowanej) jazdy samochodem. Climate Company oferuje dodatkowo na swoim portalu osobom prywatnym zakup prezentów klimatycznych i tzw. neutralności klimatycznej. W ten sposób każda osoba dobrowolnie może brać udział w europejskim handlu prawami emisji lub angażować się w projekty ochrony środowiska – w każdym z tych przypadków może uczynić coć dla naszego klimatu i dla przyszłości.

Dalsze strony Green Zones: