Terms    Kontakt    Impressum  
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
 

Wybór sklepu

Jesteś klientem indywidualnym, posiadaczem karty kredytowej, który nie posiada numeru identyfikacyjnego płatnika podatku obrotowego i chciałbyś zamówić detalicznie jedną lub kilka plakietek dla stref ochrony środowiska.

Sklep dla firm i przedsiębiorstw

W czterech językach: niemiecki », angielski », francuski », polski »
Reprezentują Państwo firmy, małe przedsiębiorstwa lub osoby prywatne to zamawiają Państwo tutaj plakietki dla stref ochrony środowiska, jeżeli jeden z poniższych punktów odpowiada profilowi zamówienia:

 • Nie posiadają Państwo karty kredytowej
 • Jesteście Państwo płatnikiem podatku VAT i posiadacie Numer Identyfikacji Podatkowej VAT EU
 • Potrzebujecie Państwo plakietki ochrony środowiska dla parku samochodowego dla więcej pojazdów.

German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

       Order here in the shop


Environmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


O nas

GEMB mbH z siedzibą w Berlinie:Niemcy jest spółką holdingową dla Green Zones, Emissionshändler.com i Climate Company. Wszystkie obszary informacyjne, doradztwa jak i spółka handlowa są czynne w temacie klimatu i środowiska. GEMB mbH jest spółką zarządzającą emisjami i doradzającą w tym temacie, z naniesionym numerem HRB 101917 w registrze handlowym sądu w Berlinie Charlottenburg/Niemcy.

Green Zones:
Green Zones ze swoimi portalami www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at i www.ecosticker.dk informuje w tematyce pyłku cząstek stałych, emisji, środowiska a co się z tym wiąże, stale wzrastającymi ograniczeniami ruchu w europejskich Państwach przez wprowadzanie tzw. stref ekologicznych. Ponieważ w każdym z Państw europejskich te informacje nie są udzielane centralnie a z naszego punktu widzenia nie są one proponowane w sposób wystarczający, udzielamy  nieodpłatnie informacji na naszym portalu w tym kierunku. Nasze wysiłki i koszty personalne jak również dalekosięgające koszty utrzymujące 35 różnych obcojęzycznych stron internetowych, pokrywamy poprzez wystawianie plakietek ekologicznych  dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. W danym momencie są to niemiecka plakietka ekologiczna, austriacka naklejka i duński Ecosticker (każdy wewnątrzkrajowy i zagraniczny pojazd w tych krajach potrzebuje tych plakietek w wyznaczonych dla nich obszarach). Dalsze nacjonalne plakietki dotrą do już istniejących w następnych latach.

Emissionshändler.com:

Emissionshändler.com ze swoimi portalami internetowymi www.emissionshaendler.com, www.handel-emisjami.pl, i www.handel-energia.pl bierze udział w obowiązkowym handlu emisjami i na rynku biomasy w Polsce, Niemczech i Austrii. Emissionshändler.com handluje od grudnia 2005 prawami CO2/prawami do emisji (zakup, sprzedaż, wymiana) dla przedsiębiorstw na różnych giełdach energii w Europie i w handlu bilateralnym.

Climate Company:

Climate Company ze swoim portalem internetowym www.climate-company.com zakupuje i kompensuje prawa CO2 dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, którzy nie są objęci obowiązkowym handlem emisjami. Climate Company informuje w tematyce zmiany klimatycznej, ochrony klimatu i wolnej od CO2 (skompensowanej) jazdy samochodem. Climate Company oferuje dodatkowo na swoim portalu osobom prywatnym zakup prezentów klimatycznych i tzw. neutralności klimatycznej. W ten sposób każda osoba dobrowolnie może brać udział w europejskim handlu prawami emisji lub angażować się w projekty ochrony środowiska – w każdym z tych przypadków może uczynić coć dla naszego klimatu i dla przyszłości.

Dalsze strony Green Zones:

 • <a target="_blank" href="http://www.feinstaubvignette.de" >www.feinstaubvignette.de</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.feinstaub-plakette.ch" >www.feinstaub-plakette.ch</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.feinstaubplakette.at" >www.feinstaubplakette.at</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.environmental-badge.co.uk" >www.environmental-badge.co.uk</a>
 • <a target="_blank" href="http://xn--milj-mrker-i6a7s.dk" >www.miljø-mærker.dk</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.zelena-plaketa.cz" >www.zelena-plaketa.cz</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.prasini-plaketa.gr" >www.prasini-plaketa.gr</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.distintivo-ecologico.es" >www.distintivo-ecologico.es</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.eco-pastille.fr" >www.eco-pastille.fr</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.eko-vinjeta.com" >www.eko-vinjeta.com hr</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.placchetta-ambientale.it" >www.placchetta-ambientale.it</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.milieuvignet-duitsland.nl" >www.milieuvignet-duitsland.nl</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.plakietka-ekologiczna.pl" >www.plakietka-ekologiczna.pl</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.xn--miljmerke-o8a.com" >www.miljømerke.com no</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.ekologicka-plaketa.sk" >www.ekologicka-plaketa.sk</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.eko-vinjeta.si" >www.eko-vinjeta.si</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.xn--ymprist-tarra-dfb8y.com" >www.ympäristö-tarra.com fi</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.miljoeplakett.se" >www.miljoeplakett.se</a>
 • <a target="_blank" href="http://www.cevre-pulu.com" >www.cevre-pulu.com tr</a>