Kontakt    Impressum  
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
 

plakietka-ekologiczna.pl

Adres

Green-Zones GmbH

CEO: Michael Kroehnert

Numer Identyfikacji Podatkowej: DE301782011

Krajowy Rejestr Sadowy:  (HRB) 169866B AG Berlin CharlottenburgHelmholtzstraße 2-9

10587 Berlin

Deutschland

Telefon +49 (0)30 - 398 87 21 40

Telefax +49 (0)30 - 398 87 21 49

Email info (at) green-zones.eu

Treść strony

Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przygotowanych informacji. Wyłącza się wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odnoszące się do szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawianych informacji bądź w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, o ile właścicielowi strony nie można udowodnić celowego lub rażącego zaniedbania.

Wszystkie oferty sa niewiążące. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany części strony lub całej oferty, do jej uzupełnienia, skreślenia lub całkowitego lub przejściowego zaniechania publikacji bez specjalnego wcześniejszego uprzedzenia lub zapowiedzi.

Linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego wskazania na obce strony internetowe (hiperlinki), które nie leżą w gestii odpowiedzialności cywilnej właściciela strony, odpowiedzialność cywilna ma moc prawną tylko wówczas, gdy właściciel strony posiada wiedzę na temat treści i można przypuszczać, że posiadał możliwości techniczne umożliwiające zapobieżeniu korzystania z tych treści w przypadku, jeśli są one sprzeczne z prawem. Właściciel strony oświadcza tym samym wyraźnie, że w chwili umieszczania linka nie można było rozpoznać na stronach linka żadnych nielegalnych treści.

Właściciel strony nie ma żadnego wpływu na aktualne i przyszłe tworzenie strony linka, jego treść lub autorstwo. Dlatego też dystansuje się on wyraźnie od wszelkich treści wszystkich stron linków, które zostały zmienione po umieszczeniu linka. Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków oraz odnośników umieszczonych we własnej ofercie internetowej jak i obcych wpisów umieszczonych w stworzonej przez właściciela strony księdze gości, forach dyskusyjnych, listach mailowych i intranecie. Za wszystkie nielegalne, błędne i niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikłe z wykorzystywania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji odpowiada wyłącznie oferent strony z odnośnika a nie ten, który jedynie na nie wskazuje przy pomocy linków.

Prawa autorskie

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, do wykorzystania własnej grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty.Wszystkie wymienione i użyte w ofercie internetowej i ewentualnie chronione prawami osób trzecich znaki markowe i towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom aktualnie obowiązującego prawa do oznakowania i prawom własności każdorazowo wpisanego właściciela. Z faktu zwykłego wymienienia lub umieszczenia nazw znaków markowych lub towarowych, nie należy wyciągać wniosku, że nie są one chronione prawami osób trzecich. Właścicielem praw autorskich opublikowanych i stworzonych przez właściciela strony obiektów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów pozostaje tylko właściciel strony. Powielanie lub stosowanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga wyraźnej zgody właściciela strony. 

Wszystkie dane, obrazy i grafiki są chronione prawem autorskim.

Zdjęcia: 3475572, Biodiesel
źródło: www.istockphoto.de Fotograf: AVTG

Zdjęcia: 7641800, Scenic Autumn Drive
źródło: www.istockphoto.de Fotograf: Andrew Penner

Zdjęcia: 9220033, Car on a country road
źródło: www.istockphoto.de Fotograf:  Duncan Walker

Zdjęcia: 10887408, van on country highway
źródło: www.istockphoto.de Fotograf:  andrey pavlov

Zdjęcia: 12987442, Red Car on Country Road, Spring, Aerial View
źródło: www.istockphoto.de Fotograf:  MACIEJ NOSKOWSKI

Zdjęcia: Logistik-schnell © 3d-Master #4269035, źródło: www.fotolia.de

Zdjęcia: Deutschland © WoGi #15486996, źródło: www.fotolia.de

Znaki towarowe

Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie chronione marki i znaki towarowe regulują przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych i  właściciela praw autorskich. Sama wzmianka nie znaczy, że marka nie jest chroniona przez prawo!

Ochrona danych

Nie gromadzimy danych osobowych na naszej stronie internetowej bez wiedzy i zgody. Na życzenie otrzymasz bezpłatne informacje o przechowywanych danych osobowych. Aby to zrobić, skontaktuj się z powyższych danych kontaktowych.

Naruszenie praw własności

Jeśli podejrzewasz lub masz uzasadnione podstawy do podejrzeń, że ta witryna narusza jakichkolwiek prawa prosimy o natychmiastowy kontakt (zob. dane kontaktowe powyżej), tak abyśmy mogli szybko zaradzić sytuacji. Uwaga: prawnik radzi - polubowne rozstrzygnięcie sytuacji - odpowiada rzeczywistej lub domniemanej woli właściciela praw autorskich.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej. Nawet, jeśli część lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają całkowicie lub częściowo aktualnie obowiązującemu stanowi prawnemu, ważność pozostałych części dokumentu nie zostaje naruszona.


German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

       Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


O nas

GEMB mbH z siedzibą w Berlinie:Niemcy jest spółką holdingową dla Green Zones, Emissionshändler.com i Climate Company. Wszystkie obszary informacyjne, doradztwa jak i spółka handlowa są czynne w temacie klimatu i środowiska. GEMB mbH jest spółką zarządzającą emisjami i doradzającą w tym temacie, z naniesionym numerem HRB 101917 w registrze handlowym sądu w Berlinie Charlottenburg/Niemcy.

Green Zones:
Green Zones ze swoimi portalami www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at i www.ecosticker.dk informuje w tematyce pyłku cząstek stałych, emisji, środowiska a co się z tym wiąże, stale wzrastającymi ograniczeniami ruchu w europejskich Państwach przez wprowadzanie tzw. stref ekologicznych. Ponieważ w każdym z Państw europejskich te informacje nie są udzielane centralnie a z naszego punktu widzenia nie są one proponowane w sposób wystarczający, udzielamy  nieodpłatnie informacji na naszym portalu w tym kierunku. Nasze wysiłki i koszty personalne jak również dalekosięgające koszty utrzymujące 35 różnych obcojęzycznych stron internetowych, pokrywamy poprzez wystawianie plakietek ekologicznych  dla osób prywatnych i przedsiębiorstw. W danym momencie są to niemiecka plakietka ekologiczna, austriacka naklejka i duński Ecosticker (każdy wewnątrzkrajowy i zagraniczny pojazd w tych krajach potrzebuje tych plakietek w wyznaczonych dla nich obszarach). Dalsze nacjonalne plakietki dotrą do już istniejących w następnych latach.

Emissionshändler.com:

Emissionshändler.com ze swoimi portalami internetowymi www.emissionshaendler.com, www.handel-emisjami.pl, i www.handel-energia.pl bierze udział w obowiązkowym handlu emisjami i na rynku biomasy w Polsce, Niemczech i Austrii. Emissionshändler.com handluje od grudnia 2005 prawami CO2/prawami do emisji (zakup, sprzedaż, wymiana) dla przedsiębiorstw na różnych giełdach energii w Europie i w handlu bilateralnym.

Climate Company:

Climate Company ze swoim portalem internetowym www.climate-company.com zakupuje i kompensuje prawa CO2 dla osób prywatnych i przedsiębiorstw, którzy nie są objęci obowiązkowym handlem emisjami. Climate Company informuje w tematyce zmiany klimatycznej, ochrony klimatu i wolnej od CO2 (skompensowanej) jazdy samochodem. Climate Company oferuje dodatkowo na swoim portalu osobom prywatnym zakup prezentów klimatycznych i tzw. neutralności klimatycznej. W ten sposób każda osoba dobrowolnie może brać udział w europejskim handlu prawami emisji lub angażować się w projekty ochrony środowiska – w każdym z tych przypadków może uczynić coć dla naszego klimatu i dla przyszłości.

Dalsze strony Green Zones: